Availability Calendar

Ninh Kiều Hotel

TUYỂN DỤNG


TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG

THÂN GỬI CÁC ỨNG CỬ VIÊN !

VỚI MONG MUỐN NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN HƠN NỮA, CHÚNG TÔI LUÔN CÓ HI VỌNG SẼ NHẬN ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM CỦA NHỮNG ỨNG VIÊN TÀI NĂNG. XIN VUI LÒNG GỬI CV VỀ ĐỊA CHỈ EMAIL: info@ninhkieuhotel.vn

TRÂN TRỌNG.THÀNH VIÊN