Availability Calendar

Ninh Kiều Hotel

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNGĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Khách sạn Ninh Kiều chào mừng quý khách đến với website ninhkieuhotel.vn. Những điều khoản và qui định dưới đây (có thể được sửa đổi theo thời gian) được áp dụng cho tất cả các dịch vụ của chúng tôi, được cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho quý khách dưới bất kỳ hình thức, phương tiện nào, bao gồm  cả đặt phòng online, các dịch vụ khách hàng …
Thông qua việc truy cập, theo dõi và sử dụng website dưới bất kỳ nền tảng nào và/hoặc hoàn thành đặt phòng tại khách sạn, quý khách thừa nhận và đồng ý đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản cũng như chấp nhận một cách đầy đủ sự ràng buộc bởi các điều khoản và tất cả  các điều luật, qui định được áp dụng cho vấn đề quản lý trang web và đặt phòng của quý khách. Những thỏa thuận (được thực hiện bằng miệng hoặc thông qua văn bản) giữa quý khách và khách sạn phải dựa trên sự tôn trọng đối với các điều khoản trên, trừ khi có qui định rõ ràng khác của khách sạn Ninh Kiều.

1. Bảo mật dữ liệu và bảo vệ dữ liệu tại Việt Nam

Xin vui lòng đọc các điều luật của chúng tôi.

2. Qui định sử dụng trang web

Các vật liệu sử dụng và hiển thị trên trang web này , bao gồm nhưng không giới hạn văn bản , phần mềm , hình ảnh , đồ họa , minh họa và tác phẩm nghệ thuật , video , âm nhạc và âm thanh, tên, logo , nhãn hiệu và nhãn hiệu dịch vụ , là tài sản của Khách sạn Ninh Kiều và các chi nhánh của nó , được bảo vệ bởi bản quyền , thương hiệu và các luật khác. Bất kỳ nội dung đó có thể được hiển thị chỉ duy nhất cho mục đích cá nhân , phi thương mại của bạn . Bạn không thể sửa đổi , tái sản xuất, truyền tải , phân phối , phổ biến , bán , xuất bản , phát sóng hoặc lưu hành các tài liệu này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Khách sạn Ninh Kiều.

Quý khách chỉ có thể sử dụng trang web này để đặt chỗ và gửi các yêu cầu. Và cũng cam kết rằng tất cả các thanh toán và thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp cho chúng tôi khi thực hiện đặt phòng là chính xác và hợp lệ.

3. Đặt phòng và thẻ tín dụng

Bạn phải đủ 18 tuổi và có đầy đủ năng lực pháp lý để tham gia một giao dịch hợp pháp để có thể thực hiện đặt phòng. Khi thực hiện đặt phòng và thanh toán, thẻ tín dụng của bạn sẽ bị trừ một khoản phù hợp. Đối với các chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá, thẻ tín dụng của bạn có thể sẽ bị trừ khoản thanh toán mà không có bất kỳ lựa chọn hoàn lại nào.  Vui lòng xem kĩ thông tin chi tiết về đặt phòng cho các điều khoản vừa đề cập trước khi tiến hành đặt phòng.

Quý khách cam kết là chủ sở hữu của thẻ tín dụng được sử dụng cho việc đặt phòng và có đủ tiền trong tài khoản để trang trải toàn bộ chi phí đặt phòng. Quý khách cũng cam kết rằng tất cả các thẻ tín dụng và thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp cho chúng tôi là hoàn toàn chính xác và hợp lệ. Chúng tôi có quyền không chấp nhận thẻ tín dụng hoặc đặt phòng nào đó mà chúng tôi có lý do để nghi ngờ là sai phạm.

4. Chính sách hủy phòng

Thông qua việc đặt phòng trên trang web của chúng tôi, bạn hoàn toán đồng ý và chấp nhận những chính sách có liên quan đến việc hủy phòng và/hoặc không xuất hiện liên quan đến đặt phòng đó. Xin vui lòng đọc chính sách hủy phòng thật kĩ trước khi xác nhận đặt phòng của quý khách.

 5. Giới hạn trách nhiệm và các vấn đề không được bảo hộ

Thông tin và tài liệu trong trang web này, bao gồm phần chữ, các biểu đồ, đường dẫn hoặc những mục khác – đều được cung cấp “với điều kiện”, “nếu có thể”. Khách sạn Ninh Kiều không bảo hộ tính thích hợp, đầy đủ hoặc hoàn toàn của những thông tin và tài liệu trên, đồng thời cũng không đưa ra bất kỳ thừa nhận và đảm bảo nào, được tuyên bố rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn các đảm bảo về quyền sở hữu, không vi phạm, tính chất thương mại hay sự thích hợp cho một mục đích cụ thể nào liên quan đến sự tồn tại, tính chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy hay nội dung của trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin và tài liệu được tải xuống từ trang web này bị nhiễm vi-rút máy tính.

Khách sạn Ninh Kiều sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ trang web có liên kết nào và sẽ không phải chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào, bất kể là trực tiếp, ngẫu nhiên, cụ thể, gián tiếp, mang tính trừng phạt hoặc các thiệt hại mang tính hệ quả phát sinh từ việc quý vị truy cập, sử dụng hay không thể sử dụng trang web này hay các trang web liên kết, hoặc bất kỳ lỗi hay thiếu sót nào trong nội dung của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các virus mà có thể ảnh hưởng đến thiết bị máy tính của quý vị hay bất kỳ tổn thất nào trong kinh doanh, lợi tức, dữ liệu hay việc sử dụng. Quý vị phải chịu mọi rủi ro về việc truy cập và sử dụng trang web này và các trang web liên kết cũng như nội dung của trang web. Điều khoản miễn trừ trách nhiệm này sẽ có hiệu lực theo luật quy định.

6. Luật áp dụng

Điều khoản sử dụng và tất cả các dịch vụ khách được cung cấp bởi ninhkieuhotel.vn sẽ được điều chỉnh bởi và được hiểu theo pháp luật Việt NamTHÀNH VIÊN